Bilgi Kültür-Sanat

İnceleme: Geçmişten günümüze Ukrayna Tarihi

Tarihsel olarak hep doğu ve batı arasında bir istila süper otoyolu olarak hizmet veren Kuzey Avrupa Ovası'nda yer alan Ukrayna. Slavlardan önce sırayla İskitler (Sakalar), Hunlar, Hazarlar, Tatarlar, Peçenekler, Kumanlar, Oğuzlar ve Altınordu Devleti, Osmanlı Devleti tarafından da uzun süre kontrol edildi. Günümüz Ukrayna'sının başkentlik yapan Kiev, 9. yüzyılın ortalarına kadar Hazar Hanlığı'na aitti.

İskitler, Vikingler, Slavlar, Moğollar, Bizanslılar, Türkler… “her zaman bir sınır, bir geçiş bölgesi olmuş, kültürlerin birbirine karıştığı, imparatorlukların savaş alanı, steplerin, ormanların, büyük ticaret yollarının ülkesi Ukrayna.

Ukrayna adı eski slav dillerinde “sınırdaki ülke”dir. Fakat Ukrayna’ya geçtiğimiz yüzyıllarda Rutenya (Rus, Русь) da denilmekteydi.

Bugünün Ukrayna’sı, üç eski Sovyet devleti (, ve Moldova) ve Birliği’nden dört ülke (eski Varşova Paktı üyesi , Slovakya, Macaristan ve Romanya) ile çevrili.
Aynı zamanda Ukrayna Kuzey boyuncada uzun bir sahil şeridine sahip.

Toprak ve tarım ve maden kaynaklarının bolluğu nedeniyle, Ukrayna yüzyıllardır bölgesel güçler arasında el değiştirdi. Bu berektli ve şanssız ülkede bugünde batıya entegre olmak isteyen hükümet güçleri ile Doğu Ukrayna’da süren bir Rus destekli ayrılıkçılar arasında çatışmalar sürüyor.

Tarihsel olarak hep doğu ve batı arasında bir istila süper otoyolu olarak hizmet veren Kuzey Avrupa Ovası’nda yer alan Ukrayna. Slavlardan önce sırayla İskitler (Sakalar), Hunlar, Hazarlar, Tatarlar, Peçenekler, Kumanlar, Oğuzlar ve Altınordu Devleti, Osmanlı Devleti tarafından da uzun süre kontrol edildi. Günümüz Ukrayna’sının başkentlik yapan Kiev, 9. yüzyılın ortalarına kadar Hazar Hanlığı’na aitti.

Ukrayna’nada  geçmişten günümüze politik durumun her defasında karmaşık hale gelmesi, Ukrayna’nın batıdaki Lviv, merkezdeki Kiev ve Donetsk ve Luhansk’ın doğu şehirleri dahil olmak üzere farklı nüfus bölgelerine ve siyasi çekirdeklere sahip olması ile de ilgili. Bu farklı çekirdekler Ukrayna’yı idare etmeyi zorlaştırıyor.

Ukrayna’daki mevcut kriz ve iç bölünmeler uzun soluklu Doğu-Batı Ukrayna çatışmasının sadece yeni bir tekrarı. Bu bölgeler arası rekabet karşısında egemenliği ve birliği korumak, Ukrayna’nın başlıca coğrafi sorunu. Bunun yanında Rusya’nın Ukrayna üzerindeki uzun vadeli planları da Ukrayna’yı istikrarsızlaştırmakta.

Varşova-paktı-1949-199

Diğer bir hususta Ukrayna’nın eski Varşova Paktı ülkeleriyle çevrili olmasıdır. Ukrayna’nın tarım ve sanayi sektörleri geleneksel olarak Rusya ve bu ülkelerle entegre ve bu ülkeler zaman zaman birbirleriyle hem eski Sovyet mirasının paylaşımı hemde ikinci dünya savaşı antalaşmaları yüzünden tartışmakta. Polonya ve Macaristan’nın kimi engellemelerine rağmen yakın gelecekte Ukrayna’nın yinede ve AB üyesi olması umuluyor.

 

Ukrayna Ekonomisi

Ukrayna’nın ekonomik kaynakları endüstri, hammadde ve tarıma dayalıdır. Ukrayna tarımsal potansiyeli ile de Avrupa’nın ekmek sepeti olarakta olarakta adlandırılmaktadır. Avrupa kıtasındaki bu  en büyük ülkenin sınır komşuları Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Moldova, Belarus ve Rusya’ dır.

Coğrafya ve çevre

Ukrayna Avrupa’nın coğrafi merkezidir ve, deniz seviyesinden ortalama 300 metre yüksekliktedir. Sınır bölgeleri daha yüksek alanlarla çevrilidir. Ukrayna’nın %95’i düz ovadır. Güneyde Kırım yarımadasında Yalta dağları . Batıda, Karpatlar dağ sırası; Burada Ukrayna’nın en yüksek dağı Hoverla bulunur, deniz seviyesinden 2061 metre yüksekliktedir.

Ukrayna Toplumu din yaşam

Yaşam beklentisi kadınlar için 74.8 yıl ve erkekler için 63.4 yıldır (2013). Nüfusun yüzde 24,1’i fakir olarak tanımlanıyor. Ukrayna’nın nüfusu azalmaktadır.
Ukrayna’da herhangi bir dine inanmayanların sayısı, nüfusun yaklaşık yüzde 62,5’ini oluşturmaktadır (2006). Eski verilere göre İnanlar arasında Kiev Patrikliği yüzde ve yüzde 26.1, Moskova Patrikliği 50.4 temsil kabiliyetine sahiptir Ukrayna. Ukrayna’da katoliklerde büyük bir azınlıktır.


Bunu da okuyabilirsiniz:  Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlığına giden yolda yeni imzalar İstanbul’da atıldı


Resmi dil Ukraynaca hem özel hem de kamusal olarak en çok kullanılan dildir, fakat aynı zamanda Rusça da yaygın olarak kullanılmaktadır. Alfabe Kirildir. Kırım’da, Kırım Türkçeside önemli bir azınlık dilidir.

Devlet ve politika

Ukrayna bir cumhuriyettir. Cumhurbaşkanı, devlet başkanı ve ülkenin gerçek lideridir, beş yıllığına seçilir ve bir kez daha yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanı, başbakanı atar ve Meclis Verkhovna Rada tarafındanda onaylanması gerekiyor. Başkan aynı zamanda Ukraynada ordu komutanıdır.
Ukrayna 24 oblast (vilayetler) bölünmüş, Özerk Kırım Cumhuriyeti ve Kiev ve gibi bölgeleree ayrılmıştır.


Bunu da okuyabilirsiniz:  Kırım’ın işgali önümüzdeki günlerde dünyanın güvenliğini tehdit edebilir


2014’teki siyasi kriz ve Rusya’nın Kırım Yarımadası’ndaki ilhakının bir sonucu olarak, Kırım Yarımadasının statüsü ve Donetsk ve Luhansk eyaletlerinin bölümleri hakkında bir anlaşmazlık var.
Ukrayna, Rusya’dan sonra Avrupa’nın ikinci büyük ordusuna sahip. Ordu, hava kuvvetleri ve donanmada bir defa 18 aylık zorunlu askerlik hizmeti vardır. İç güvenlik için yarı askeri kuvvetler de var. Ukrayna BM barışı gücü operasyonlarınada asker veriyor.
Ukrayna, BM, AGİT, Avrupa Konseyi, Dünya Ticaret Örgütü üyesidir ve 1994’ten beri NATO ile Barış Anlaşması Ortaklığınında bir parçasıdır.

 

Hetman Bogdan Khmelnitsky

Ukrayna tarihi

Slavlar Ukrayna içinde Rus olarak adlandırılan gevşek örgütlenmiş kabilelerden oluşuyordu. 18.yüzyılda, özellikle İsveçli Vikingler, Dinyeper ve Volkhov nehirlerinden aşağı doğru olan gemilerle doğuya doğru ilerlediler ve kuzeyde Novgorod’da ve güneyde Kiev’de ticaret merkezleri kurdular.

Bunlar, ilk devletin devlet tarafından yönetilen, bağımsız küçük devletlerin federasyonu olan Kievknezliği’nin ana şehirleri oldular. Prenslerin hepsi ve Kiev Prensi’i Rurik hanedan kabul ettiler .

1237 Tatarlar Kiev bölgesini ele geçirdiler ve 1241’de Kiev yıkıldı. 1300’lerde , Litvanya Büyük Dükalığı ve Polonya Krallığı tarafından tatarlardan geri alındı. 1569’da, bugünün Ukrayna’sına Polonya’ya girdi.

Ukraynalı Kazaklar, Polonya yönetimine karşı savaş başlattılar ve 1648’de Hetman Bogdan Khmelnitsky liderliğindeki bir isyan, fiilen bağımsız bir Ukrayna devletinin kurulmasına yol açtı. 1667’de Polonya, Dnepr’in doğusundaki Ukrayna’yı Rusya’ya terk etmek zorunda kaldı. Polonya’nın (1772-95) bölünmeleri ve Kırım Hanlığı’nın fethinden sonra, Ukrayna Rusya ve Avusturya arasında bölünmüştür.

1917’de Ukrayna, Alman koruması altında özerk bir cumhuriyet oldu. Ukrayna merkezli bir merkez konseyi 22 Ocak 1918 tarihinde Ukrayna’yı bağımsız bir devlet olarak adlandırdı. Almanya’nın Birinci Dünya Savaşı’ndaki yenilgisinden sonra, ülke Bolşevikler tarafından ele geçirilmeden önce iki yıl Ukrayna’da iç savaş yaşandı.

 

Bolşevik komiserler Ukrayna Harkov

Ukrayna Sosyalist Sovyet cumhuriyeti, 1922’de ’nin oluşumuna katıldı. Sovyet cumhuriyetlerinin yerel kültürünü güçlendirmek için bir başlangıç ​​kampanyasının ardından, Sovyet yetkilileri Ukrayna dili ve kültürüne karşı düşmanca davrandılar. Stalin, bir siyasi göç başlattı ve Ukraynalıların Sibirya’ya kitlesel sürülmesini gerçekleştirdi, yüzbinlerce Rus Ukrayna şehirlerine taşındı.

Almanya’nın 1941’de Sovyetler Birliği’ne saldırmasından sonra, Ukrayna’nın tamamı kısa bir sürede Alman kuvvetleri tarafından işgal edildi. İşgal 1944’te sona ermiştir.
1945’te, Ukrayna Sovyet cumhuriyeti BM’yi kuran kurucu devletlerden biriydi. Stalin’in 1953’teki ölümü, Moskova’nın Ukrayna politikasını değiştirdi; başka şeylerin yanı sıra, tüm Kırım Yarımadası 1954’te Rus Sovyet Cumhuriyetinden Ukrayna’ya verildi.

1986’da kuzey Ukrayna’da Çernobil’de ciddi bir nükleer reaktör kazası meydana geldi. 1991 yılında ülke bağımsız oldu ve 1996’da tüm nükleer silahlar Ukraynadan kaldırıldı. Aynı yıl bağımsız Ukrayna için yeni bir anayasa kabul edildi ve yeni para birimi grivna oldu. Bağımsız Ukrayna’nın ekonomik gelişimi çok eşitsizdi. Piyasa ekonomisine geçiş, 1990’larda sekiz yıllık bir durgunluğa yol açmıştır; 2000’lerde bir büyüme dönemine girilmiştir. Ancak, 2008-09’daki uluslararası kriz ve 2014’teki Ukrayna’daki siyasi kriz, ülkenin ekonomik kalkınması üzerinde olumsuz bir etki yarattı.

Diğer sorunlar ise, daha milliyetçi bir batı Ukrayna ile Doğu Ukrayna, daha derin bir bölünme çizgisi oluştu. 2004 yılında, Viktor Yanukoviç tartışmalı bir cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi olduktan sonra Turuncu Devrim patlak verdi. Rakip liderler Viktor Yuşçenko ve Yulya Timoşenko üçüncü bir seçimi zorladılar. Burada Yustşenko oyların yüzde 52’sini aldı.

Ülkenin batı kesiminde, Ukrayna’nın NATO ve AB’ye k atılacağı umuldu, ancak Yuşçenko döneminde siyasi karşıtlıklar hızla çatışmaya dönüştü. 2006’daki parlamento seçimleri, uzun vadeli siyasi müzakerelere ve Viktor Yanukoviç tarafından yönetilen bir koalisyon hükümetinin kurulmasına yol açtı. 2010 yılında cumhurbaşkanlığı seçimleriyle, Yuliya Timoşenko’ya karşı seçimi Yanukoviç kazandı ve seçimlerdle Yuşçenko sadece beşinci oldu.

 

2013-14’te Ukrayna, Turuncu Devrimi’nin kapsamınıda aşan bir politik kriz yaşandı. Kasım 2013’te Başkan Yanukoviç, AB ile işbirliği yapan bir işbirliği anlaşması imzalamayı reddetti
Kasım 2013’te başlayan Başkan Yanukoviç aleyhindeki protestolar, Aralık ayında Kiev’in Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda (Maidan) protestocularına karşı şiddet kullandı ve olaylar ülke çapına yayıldı. Olaylar, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’in Ukrayna’ya doğalgaz üzerinde fiyat indirimi ile yeni bir gaz anlaşması yaptığı Aralık ayında birkaç hafta sonra ortaya çıktı. Rusya için, Ukrayna, AB ve NATO’ya karşı bir karşı rekabeti temsil eden bir Avrasya gümrük birliği hedeflerinin önemli bir parçasıdır.

Ocak ve Şubat 2014’te protestolar, on binlerce kişinin öldüğü şiddetli bir isyanla sonuçlandı. 21 Şubat’ta Yanukoviç ve muhalif siyasetçiler Arseniy Yatsenyuk , Vitalij Kliçko ve Oleh Tjahnibok aralarında krizi sona erdirmek için bir anlaşma imzaladılar. Anlaşma AB ve Rusya ile müzakere edilmiş ve anayasa değişikliklerini, yeni seçimleri içeriyordu. Ancak o akşam, Cumhurbaşkanı şehri terk etti ve Rusya’ya kaçtı 22 Şubat 2014’te Oleksandr Turtsjynov, ülkenin geçici devlet başkanı oldu. Aynı gün, tutuklu muhalefet siyasetçisi Yuliya Timoşenko serbest bırakıldı. 26 Şubat’ta, Arseniy Yatsenyuk başbakan olarak atandı. Parlamento, 25 Mayıs 2014’te Ukrayna’da yeni bir cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağını kararlaştırdı. Petro Poroshenko , ilk seçimlerde oyların% 54,7’sini aldı ve 7 Haziran’da ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak atandı.

 

Donetsk 2015  REUTERS/Maxim Shemetov

Ukrayna Kırım Yarımadası ve doğu illerinde siyasi isyan

Şubat ayı sonunda Yanukoviç’in cumhurbaşkanı olarak istifa edildikten sonraki günlerde, hem hem de Sivastopol kentindeki merkezi binalar Rus ve Rus destekli maskeli kişiler tarafından işgal edildi. Pratikte bu, Kiev’deki yetkililerin Kırım’ın kontrolünü kaybettiğini gösteriyordu. 16 Mart’ta, yargıda uluslararası alanda oldukça tartışmalı bir referandum yapıldı, ancak Rusya ile yeniden birleşme için büyük bir çoğunluk sağlandı. 18 Mart’ta, bir tarafta Kırım ve Sivastopol liderleri ile Rusya Federasyonu’na dahil olmak üzere Rusya Federasyonu arasında bir anlaşma imzalandı. De facto olarak, Rusya Sivastopol ve Kırım ilhak etti.

Ayrıca, Ukrayna’nın doğu kısımları Kiev’de yeni hükümete karşı siyasi protestolar yaşandı ve sonunda bu bölgeler silahlı isyancıların eline geçti. Nisan ortasından itibaren Donetsk ve Luhansk eyaletlerindeki şehirlerdeki merkezi binalar, Donetsk ve Luhansk silahlı gruplar tarafından işgal edildi. 11 Mayıs’ta Donetsk ve Luhansk tartışmalı bir Ukraynadan ayrılma referandum yapıldı. 22 Mayıs’ta iki bölgede birlikte kurdukları Novorosya federasyonuna (“Yeni Rusya”) katıldı.

Ülkenin doğu bölgelerindeki gelişmeler, bölgedeki kontrolün yeniden kazanılması için bir “terörle mücadele eylemi” başlatmış olan Kiev yetkililerinden gelen keskin tepkilerle karşılandı. Ancak, bu durumun hem Ukrayna savunmasının kötü durumda olması hem de ayrılıkçıların Rusya’dan büyük destek alması nedeniyle başarılamadı. Sonuçta 10 bin vatandaşı ölen ve yüz binlerce yerinden edilmiş mülteciye sahip ve iç savaş yaşayan bir ülke haline geldi. Ukrayna, Rusya ve iki yeni” halk cumhuriyeti” temsilcileri arasında imzalanan ateşkes anlaşması, Eylül ayı başlarında Minsk’te imzalandı, ancak antlaşma bu savaşa son veremedi.

Malezya Havayolları’ndan bir uçağın Donetsk’te vurulduğu 17 Temmuz’dan sonra uluslararası kamuoyunun bölgeye ilgisi arttı. Amsterdam’dan Kuala Lumpur’a giden uçakta bulunan 298 yolcunun tamamı öldü.

Ukrayna’da Ekim 2014’te parlamento seçimleri Kırım Yarımadası’nın sakinlerinin Donetsk ve Luhansk eyaletlerinin bazı kısımlarının katılımı olmadan gerçekleşti. Bu aynı zamanda mecliste toplam 450 sandalyenin 422’sinin doldurulmasıyla sonuçlandı. Başkan Poroşenko’nun partisi 132 sandalyeyle en büyük parti oldu.

Ekonomi ve iş

Büyük kara toprak Ukrayna’yı çok verimli tarım alanı kılıyor ve ülke çoğu tarımsal ürünle kendi kendine yetiyor. En önemli ürünler, tahıllar ( buğday , mısır ve diğer tahıl ürünleri), yem bitkileri, şeker pancarı , patates ve sebzeler ; 2011 yılında, Ukrayna dünyanın üçüncü en büyük tahıl ihracatçısıydı. Büyük bir meyve ve üzüm üretimi var. Büyük et ve süt üretimi ile hayvancılıkta önemli gellir kaynağı.

Çok sayıda maden kaynağı var. Ukrayna, dünyanın en büyük manganez ve demir cevheri , titanyum , nikel , kömür ve kereste önemli rezervlerinden birine sahiptir.

Sovyet döneminden bu yana, ağır sanayi, diğer şeylerin yanı sıra metalurji endüstrisi, makine üretimi, savunma sanayi ve kimya endüstrisi ve gıda üretimi Ukrayna ekonomisinde bir yer tutmuştur.

Ukrayna, doğal gaz, petrol ve petrol ürünleri gibi enerji ürünlerinin ithalatına bağımlıdır. Gazın çoğu Rusya’dan ithal ediliyor. Nükleer santraller, elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 45’ini oluşturur.

Ana ticaret ortakları Rusya, Çin, Almanya, Belarus, Türkiye ve Polonya’dır (2012). AB ülkeleriyle yapılan Ukrayna ticareti, Rusya ile olan ticaretten genel olarak daha büyüktür.

Karadeniz ve Azak Denizi başlıca balıkçılık alanlarıdır.

Özellikle Kırım yarımadasında, Kiev ve Lviv kentlerinde ve büyük nehirlerde turizm büyük önem taşımaktadır. 2012 yılında Ukrayna 940.000’den fazla turist geldi.

Ukrayna Eğitim – Bilgi ve kültür

Ukrayna 100’den fazla üniversiteye sahiptir.
Ukrayna’nın kitle iletişim araçları, 1991’de bağımsız hale geldiğinden beri temel değişimlere uğradı. Temel değişiklikler, sansürden tam ifade özgürlüğüne geçiş, piyasa ekonomisine geçiş ve özel medyanın yaygınlaşması oldu. Ukrayna eski Sovyetler Birliği’nin diğer ülkelerine göre daha fazla basın özgürlüğüne sahiptir.

Ukrayna edebiyatı

En eski Ukrayna edebiyatı örnekleri, 900’den 13. yüzyıla kadar, kilise tarihini , tarihsel anıları ve kutsal anlatıları içerir. Ivan Kotljarevski’nin 1798 tarihli “Eneida” adlı eseri, modern Ukraynaca yazılmış bir yayındır. Ayrıca Düzyazı ve şiirde politik ve kültürel kurtuluşu savunan Taras Şevçenko (1814-61) Ukrayna edebiyatının en önemli figürüdür.
1930’larda Stalin’in terörü sırasında, 100’den fazla Ukraynalı yazar toplandı veya toplama kamplarında öldü. II. Dünya Savaşı sırasında , edebiyatın kısmi kontrolü zayıflamış ve savaşla ilgili gür bir şiir evrimleşmiştir. Önde gelen isim, Propsist Petro Pantsj (1891-1978) ve dramatist Ivan Kotsjerka (1881-1952).
Ukrayna’nın 1991’deki bağımsızlığının ardından, edebiyat daha profesyonel hale geldi. Birçok dile tercüme edilenler yazarları arasında Yuriy Andrukhovytsi (1960-), Oksana Zabuzjko (1960-) ve Serhiy Zjadan (1974) gibi isimler vardır .

Ukrayna Sanatı

Ukrayna kısa süre sonra birçok yerel stilde stilize süsleme ile çeşitli popüler sanat sanatı geliştirdi. Süslü Paskalya yumurtaları, ‘pysanky’, Ukraynalı göçmen nüfusnun olduğu ülkelerde popüler hale gelmiştir.9. yüzyılda Hıristiyanlığın kabülü ile birlikte, , Bizans sanatı, mimarisi, mozaiği ve ikonalar, Kiev kiliselerinin birçoğunda olduğu gibi ifade edildi.
17. ve 18. yüzyıllarda, Batı tarzı sanat Dmytro Levytsky (Dmitry Levitskiy) (1735-1822) ve Volodomyr Borovykovskyj (1757-1825) sanatçılarla ukraynada uygulanabilir hale gelmiştir. 19. Yüzyılda klasisizm ve gerçekçilik, bunun yanı sıra şair ve ressam Taras Şevçenko (1814-61), Ivan Trusj 1869-1941) ve Oleksa Novakivskyj’in (1872-1935) çalışmalarıyla buna öncü olmuşlardır.


Bunuda okuyabilirsiniz:  Ukrayna’nın en önemli 10 çağdaş sanatçısı


1930’larda Sovyet Ukrayna’da modernizm deneyimler sona erdi, ancak Batı’da, Ukraynalı sanatçı Oleksa Huşçenko (Alexis Gritsjenko (1883-1977)) ve heykeltıraş Oleksandr Arkhipenko ( Alexander Archipenko (1887-1964) gibi birkaç Ukraynalı sanatçı yer aldı. Taras Loboda (1961-) uluslararası kabul görmüş bir ressamlar oldular.

Ukrayna tiyatrosu,

  1. yüzyılda Batı etkisi altında ve 1800’lerin ortalarından itibaren ulusal dalganın bir parçası olarak gelişti. 20. yüzyılın başlarındaki en ünlü dram, Lesia Ukrainka idi (1871-1913). Ukrayna tiyatrosu 1917-33 çiçekli bir dönem geçirdi. 1991’de bağımsızlıktan sonra Kiev ve Lviv’de akademik tiyatro tiyatrolar kuruldu.

Ukrayna Sineması

Ukrayna (Sovyet) filminde, yenilikçi Oleksandr Dovzjenko (1894-1956), diğer şeylerin yanı sıra, 1930’dan kalma sessiz film klasiği “Dünya” bu dönemde çekilmiştir . Ukrayna film endüstrisi bugün daha çok, Kiev’de ve Odessada Aleksandr Dovzjenko stüdyosunda yoğunlaşır. Bugünlerde Ukrayna sineması pek çok ululararası isim çıkarmıştır.

Ukrayna halk müziği

Kış kutlamalarıyla ilişkili ritüel şarkılar, ‘kolyadky’, kökleri Hıristiyanlık öncesi dönemlere kadar gider. Dramatik şarkılar ve danslar, ilkbahar ve yaz ile ilgili duyguları betimler. Epik ballads ve tarihsel şarkılara, ‘dummy’, geleneksel çalgı bandura ile çeşitli halk enstrümanlarının eşlik eder.
Çağdaş klasik müziğin bestecileri arasında Svitlana Azarova (1976-) ve Roma Mirosjny Çeçenya (1977-) bulunmaktadır. Ünlü Ukraynalı rock grupları arasında ‘Okean Elzy’, ‘Day of Sons’ ve post-hard rock grubu ‘Make Me Famous’ bulunuyor.

 

Politik Ukrayna haritası

 

Ukrayna Haritası coğrafi resim

Ukrayna Nüfüsu 44,831,159
Yüzölçümü 603.628 kilometre karedir.
Para birimi Grivna dır.
Başkenti: Kiev
Dili: Ukraynaca,

%d blogcu bunu beğendi: