Edvard Kozak
Kültür-Sanat

Ukrayna folkloru: Ukrayna’nın sembol hayvanları

Ukrayna, edebiyat, müzik ve halk sanatında Anadolu'da da olduğu gibi çeşitli hayvan ve kuş sembollerine sahiptir. Ukrayna için tek hayvanı veya kuşu tanımlamak zor çünkü çok sayıda hayvan Ukrayna halkının kendisini ifade etmede önemli bir rol oynuyor.

Her ülkede, halk tarafından saygı duyulan ve onurlandırılan hayvanlar vardır. Bu semboller o halkın tarihini yansıtır, yaşam tarzını tasvir eder.

, edebiyat, ve halk sanatında Anadolu’da da olduğu gibi çeşitli hayvan ve kuş sembollerine sahiptir. Ukrayna için tek hayvanı veya kuşu tanımlamak zor çünkü çok sayıda hayvan Ukrayna halkının kendisini ifade etmede önemli bir rol oynuyor.

Ukrayna’nın en önemli ressamı sayılan 1908–1997 yılları arasında yaşayan Maria Primaçenko’nun resimlerine  konu ettiği, Ukraynalıların da kutsal olduğuna inandıkları, ulusal sembol olmuş canlılar.

 

Ressam Maria Prymachenko

Ayı

Ukraynalı sembolü ayı

Ayı ’da olduğu gibi Ukrayna’nın da ulusal hayvandır.Ukrayna halk edebiyatında ayı akıllı, güçlü ve bağımsızdır. Ukrayna’da verimlilik ve sağlığı sembolize eder. Aynı zamanda Baharda yıllık uyanışın hayatın yenilenmesi, yeni bir yaşam döngüsünün başlangıcında temsil ediyor.

Ukrayna’da Ayılar kendi takvim günlerine sahiptir.
27 Eylül (Kutsal Haç’ın Yüceltilmesi) – ayı ininde uyuya kalır.
25 Aralık ve 6 Şubat – ayı diğer tarafında döner.
15 Şubat (Candlemas) – Ayı, kışın baharla buluşmasını izlemek için dışarı çıkar..
7 Nisan (Müjde) – Ayı uyanır ve onun den çıkar.

Ukrayna’da diğer vahşi hayvanlar ile karşılaştırmak için, ayı genellikle peri masallarında ( “Ayı ve Tilki”, “Adam ve Ayı”), bilmeceler ve şarkılarda bahsedilir. Ukrayna Halk edebiyatında ayı kuvvetli, nazik, saf ve naif bir hayvan olarak anılır.

Ressam Maria Prymachenko

Koyun

Koç ve koyun Ukrayna’nın sembolü

Koç, erkeklik, enerji, güç ve sağlık sembolüdür. Boynuzları, karasal bitki örtüsünün amblemidir ve onun keçesi, doğurganlığın simgesidir.

Eskiden Ukraynalı insanlar koç veya koyunun onlara servet, zenginlik ve mutluluk getirdiğini düşünüyordu. Ukrayna’da uzun yıllar önce özel bir ritüel vardı. Ukrayna bayram etkinlikleri sırasında, örneğin, düğün ya da Noelde, insanlar gelecekteki refah ve başarı garantisi sayılanolan yünlü koyun derisi üzerine otururdu.

Koç motifleri genellikle Ukraynalı sanat ve zanaatlarda ahşap oymacılar, dokumacılar ve ressamlar tarafından kullanılır. “Koç boynuzları” desenleri de Ukraynada Paskalya yumurtaları üzerinde tasvir edilir ve doğurganlık ve refahı simgelemektedir.

Ressam Maria Prymachenko

At

At Ukrayna’ın sembolü

At Ukrayna’da enerji ve güç, tutku ve içgüdüler, özveri ve işe adanmışlığın sembolüdür. Eski zamanlarda, at her zaman kahramanlar ve tanrıların sadık asistanıydı.

Kazaklar döneminde atlar Ukrayna’da özel bir önem kazanmıştır. Savaşta tecrübe edilen ve ev yaşamında yararlı olan cesur askerlere her zaman eşlik eden bir attı. İşte bu yüzden, at Kazaklar arasında “asla ayrılmaz bir dost”, “adanmış kardeş” olarak anılır ve onlara asla ihanet etmezler.

Ukrayna folklorunda bir at sadece bir hayvan değildir, aynı zamanda Ukrayna ulusunun itaatsizliğinin ölümsüzlüğünün sembolü ve özgürlük için örnek aldığı rol modeldir. Dünyada Ukraynalılar haricinde, atı yücelten çok sayıda şarkıya sahip olan bir ulus yoktur.

Ressam Maria Prymachenko

İnek

Ukraynada bir sembol hayvan olarak inek

İnek, üretici güçlerin, annelik içgüdü ve refahın simgesidir. Zarar veremeyen sonsuz iyiliğin kişileştirmesidir.

Ukrayna’da inek ana besin ve süt kaynağıdır, bu yüzden köylüler arasında bakım, saygı ve iyi muamele görür. Ukrayna’da ineğin onuruna adanmış birçok ritüel var. ’de ve Paskalya insanlarında geleneksel Ukrayna yemeği “kutya” ile inekleri yeniden canlandırırlar. Epifani’de (6 ocak´ta kutlanan bir bayram, yeni doğan İsa’nın Üç Müneccim tarafından ziyaretini kutlayan bir Hristiyan bayramı, Aydınlanma anı ) evcil hayvanlar kutsal suyla süslenir.

Bazı Ukrayna atasözleri

Ukraynalılar, inekleri sağlık ve refah ile ilişkilendirir. Ukrayna’da insanlar “İnek avludaysa, yemek masanın üstündedir”, “İneksiz köylünün hayatı, ceketsiz geçen kış gibidir” diyorlar. Bu yüzden inek önemli ve vazgeçilmez hayvan simgelerinden biridir.

Ressam Maria Prymachenko

Leylek

Ukrayna’nın ulusal kuşu leylek

Leylek Ukrayna’nın ulusal kuşu olarak kabul edilir. Ebeveynlerin aşkını, aile refahını ve vatanseverliği simgeler. Leyleğin, kutsal bir kuş olduğuna inanılır evin çatısına inşa edilen yuva, ev sahiplerine servet ve mutluluk getirir.

Bir Ukrayna efsanesinde tanrıya karşı günah işlediği için leyleğe dönüşen bir adamın hikeyesinden bahsedilir.

Ukrayna’da da çocuklara kendilerinin leyleklerce getirildiği söylenir. Efsaneye insanlar, bebek ruhlarının bataklıklarda gizlendiğine ve yalnızca onları leyleklerin ordan alıp ebeveynlerine getirdiğine inanıyorlardı.

Ukrayna’da leyleklerle ilgili pek çok şey anlatılır.

Leylekle birlikte, bahar gelir.

Eğer leylek aniden yuvasını terk ederse ve asla geri dönmezse, ev yakında boşalır.

Baharda leyleği uçarken ilk fark eden kız o yıl evlenir.

Hamile kadının doğumunun başarılı olması için leylek figürlü bir tılsım giymesi gerekir.

Kırlangıç

Ukrayna sembolü Kırlangıç

Kırlangıç, canlanma, nezaket ve mutluluğun bir sembolüdür. Yuvalandığı her aileye şans getirir.
Efsaneye göre, İsa Mesih  çarmıha gerildiğinde, kırlangıçlar çiviyi çalmaya çalıştılar. Bu yüzden “Tanrı’nın kuşları” olarak adlandırılırlar.

Gokal Doğan

%d blogcu bunu beğendi: